2022.09.18 M010-1 .jpg 2023-08-20 breda cup-00028.jpg 2023-08-20 breda cup-00063.jpg 2023-08-20 breda cup-00158.jpg 2023-08-20 breda cup-00598.jpg 2023-08-20 breda cup-00639.jpg 2023-08-20 breda cup-00900.jpg 2023-08-20 breda cup-01038.jpg 2023-08-20 breda cup-01359.jpg 2023-08-20 breda cup-01724.jpg 2023-08-20 breda cup-01840.jpg 2023-08-20 breda cup-01898.jpg 2023-08-20 breda cup-02144.jpg 2023-08-20 breda cup-02193.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00046.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00224.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00355.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00382.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00389.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00083.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00208.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00239.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00499.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00635.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00891.jpg 2023.05.14 Lustrum 8.jpg Slider 1.jpg Slider 2.jpg Slider 3.jpg Slider 4.jpg _DSC7157.jpg

Opzegging lidmaatschap B.N.M.H.C. Zwart-Wit

Het opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 31 mei van het lopende seizoen plaats te vinden. Gebruik hiervoor uitsluitend het online opzegformulier (te vinden onder Club - Opzegformulier, achter de inlog op www.zwartwit.nl dus niet via de app)

Vul als einddatum altijd 30-06-[jaartal] in!
Vul je een eerdere einddatum in, dan ben je namelijk vanaf díe datum, dus de rest van het lopende seizoen, al niet meer speelgerechtigd en verzekerd!

Een lidmaatschap loopt altijd van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk, ook niet in geval van verhuizing, werken in het buitenland, ziekte, blessures of overstappen naar een andere club of sport. In geval van zwangerschap, langdurige blessure en voor studenten die stagelopen in het buitenland wordt – onder strikte voorwaarden - een uitzondering gemaakt en kan het lidmaatschap (tijdelijk) worden omgezet naar ‘niet-spelend lid’. Voor meer informatie en de voorwaarden kun je contact opnemen met de ledenadministratie via [email protected].

Opzeggen 'onder voorbehoud' voorafgaand aan het bekendmaken van teamindelingen aan het eind van een seizoen is niet mogelijk. Hier gelden de normale opzeggingsprocedures. Indien je besluit toch weer lid te willen worden in het nieuwe seizoen, meld je dan opnieuw aan. Let wel, wij kunnen geen garanties geven dat je in het gewenste team ingedeeld wordt.

Vanwege de nieuwe privacywetgeving (AVG) is opzeggen alleen mogelijk door middel van het invullen van het opzegformulier. Dit opzegformulier kun je vinden in het beveiligde gedeelte van de website door in te loggen met je lidnummer en wachtwoord.

Onder 'CLUB' vind je vervolgens dit OPZEGFORMULIER. Je moet hiervoor wel ingelogd zijn op de website (via je lidnummer en password).

Ben je het lidnummer vergeten, vraag dit dan op door een mail te sturen naar [email protected]. Ben je het wachtwoord vergeten, kun je via een link op de loginpagina een nieuw wachtwoord aanvragen.

Je krijgt per e-mail een bevestiging van de opzegging. Indien je deze niet binnen 5 werkdagen ontvangen hebt, neem dan alsnog contact op met de ledenadministratie via [email protected].

Het verantwoordelijke lid van de technische commissie wordt door onze ledenadministratie op de hoogte gesteld. Het informeren van je team, aanvoerder en/of teammanager dien je zelf te doen.

Het is niet mogelijk je op een andere manier af te melden dan hierboven beschreven staat.

Opzeggingen via je coach/trainer/manager/captain zijn niet geldig!
Opzeggingen die ná 31 mei binnenkomen, kunnen niet meer worden verwerkt en dit betekent dat je lidmaatschap nog een hockeyseizoen verlengd wordt.

Na beëindiging van je lidmaatschap of (vrijwilligers)taak/functie bij Zwart-Wit, bewaren we je persoonsgegevens in ons bestand zodat we je op de hoogte kunnen houden van lustra en activiteiten waarover we je graag willen informeren, in lijn met onze Privacyverklaring. Mocht je daartegen bezwaar hebben, kun je ons dit laten weten via [email protected].

Met sportieve groet,
Moniek Gooskens/Ledenadministratie
B.N.M.H.C. Zwart-Wit