2022.09.18 M010-1 .jpg 2023-08-20 breda cup-00028.jpg 2023-08-20 breda cup-00063.jpg 2023-08-20 breda cup-00158.jpg 2023-08-20 breda cup-00598.jpg 2023-08-20 breda cup-00639.jpg 2023-08-20 breda cup-00900.jpg 2023-08-20 breda cup-01038.jpg 2023-08-20 breda cup-01359.jpg 2023-08-20 breda cup-01724.jpg 2023-08-20 breda cup-01840.jpg 2023-08-20 breda cup-01898.jpg 2023-08-20 breda cup-02144.jpg 2023-08-20 breda cup-02193.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00046.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00224.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00355.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00382.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00389.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00083.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00208.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00239.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00499.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00635.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00891.jpg 2023.05.14 Lustrum 8.jpg Slider 1.jpg Slider 2.jpg Slider 3.jpg Slider 4.jpg _DSC7157.jpg

Zwart-Wit Vertrouwenspersoon

Zwart-Wit wil een hockeyclub zijn, waar voor iedereen een veilig sportklimaat heerst. Wij vinden het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken als pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken. Om op een veilige manier over dit soort gedrag en gebeurtenissen te kunnen praten, heeft Zwart-Wit een centrale contactpersoon aangewezen waarbij je terecht kunt; de vertrouwenspersoon.

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden van alle leeftijden terecht met vragen over ongewenste situaties die een persoonlijk karakter hebben, met vragen die je niet makkelijk stelt, waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd zal worden of die mensen in verlegenheid kunnen brengen. Het advies is om zo snel mogelijk melding te doen van deze situaties, zodat erover gepraat kan worden, de situatie niet verergert, het probleem zo snel mogelijk kan worden opgelost en herhaling kan worden voorkomen. De vertrouwenspersoon is er dus ook voor vragen die spelen vóórdat er problemen zijn, om advies in te winnen of overleg te plegen.

Wanneer benader je de vertrouwenspersoon?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen Zwart-Wit klopt, dan kun je advies vragen aan de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt, kunnen bijvoorbeeld gaan over het volgende:

· pesten en gepest worden;
· het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
· ‘grensoverschrijdend gedrag’: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een (team)lid, trainer, coach, begeleider of ouder ervaar je als onprettig;
· een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft;
· je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen Zwart-Wit / het team;
· je vraagt je af of jouw gedrag als manager, trainer en/of coach verantwoord is;
· iemand heeft jou direct of indirect beschuldigd van ontoelaatbaar gedrag;
· of je vraag bij de vertrouwenspersoon van Zwart-Wit op de juiste plaats is.

Contact

Zwart Wit heeft twee vertrouwenspersonen, Esther Kouwenhoven en Richard Gulikers. Via het mailadres [email protected] kun je hen direct benaderen. In de mail kun je een voorkeur aangeven als je die hebt.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF-meldpunt met je eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF-meldpunt is bereikbaar op nummer 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Een e-mail sturen naar [email protected] kan ook.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

De gesprekken die met de vertrouwenspersoon plaatsvinden zijn vertrouwelijk. Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken, zal duidelijk zijn, bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is. Dit zal nooit zonder overleg en jouw toestemming gebeuren.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur van Zwart-Wit. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon geanonimiseerd aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Wat doet een vertrouwenspersoon wel/niet?

In principe is de vertrouwenspersoon er voor vragen over incidenten, vermoedens van incidenten die tussen leden van Zwart-Wit plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten in Zwart-Wit-verband en de betrokkene(n).

Wat een vertrouwenspersoon niet doet, is mensen persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is, zal dit - altijd met toestemming van de betrokkene(n) - plaatsvinden buiten Zwart-Wit.

Voor meer informatie over de functie- en taakomschrijving van de vertrouwenspersoon, zie bijgevoegd document.


Downloads:
- Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon

 

Agenda

Nog geen agenda punten.