2022.09.18 M010-1 .jpg 2023-08-20 breda cup-00028.jpg 2023-08-20 breda cup-00063.jpg 2023-08-20 breda cup-00158.jpg 2023-08-20 breda cup-00598.jpg 2023-08-20 breda cup-00639.jpg 2023-08-20 breda cup-00900.jpg 2023-08-20 breda cup-01038.jpg 2023-08-20 breda cup-01359.jpg 2023-08-20 breda cup-01724.jpg 2023-08-20 breda cup-01840.jpg 2023-08-20 breda cup-01898.jpg 2023-08-20 breda cup-02144.jpg 2023-08-20 breda cup-02193.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00046.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00224.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00355.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00382.jpg 2023-11-12 zwartwitdames1-mepdames1-00389.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00083.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00208.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00239.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00499.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00635.jpg 2023-11-12 zwartwitheren1-hodheren1-00891.jpg 2023.05.14 Lustrum 8.jpg Slider 1.jpg Slider 2.jpg Slider 3.jpg Slider 4.jpg _DSC7157.jpg

Aannamebeleid

Aanmelding geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier. Minderjarigen vragen vooraf toestemming aan hun ouders/verzorgers. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minstens één seizoen. Voordat dit formulier wordt ingevuld heeft u kennis genomen van het volgende:

Contributies: De contributiegegevens treft u aan onder "Lidmaatschap” --> "Contributie”

Betaling
Nieuwe leden machtigen bij inschrijving B.N.M.H.C. Zwart-Wit tot het automatisch incasseren van respectievelijk het inschrijfgeld, de veldhockeycontributie en/of zaalhockeycontributie. Het lidmaatschap wordt schriftelijk/per e-mail bevestigd vanuit het bestuur via de ledenadministratie. Bij acceptatie ontstaat direct de verplichting de contributie te voldoen.
De jaarlijkse contributie wordt in drie zoveel mogelijk gelijke delen gefactureerd.
Pas na ontvangst van het inschrijfgeld c.q. contributie van de eerste deelfactuur kan het lid rechten ontlenen aan het lidmaatschap. Een onjuist rekeningnummer of onvoldoende saldo maakt het incasseren onmogelijk. Dit maakt het deelnemen aan (sport-) activiteiten bij Zwart-Wit niet mogelijk.

Senioren
Seniorleden zijn verplicht binnen één jaar na inschrijving de scheidsrechterskaart te behalen. Hiertoe biedt Zwart-Wit regelmatig cursussen aan. Informatie over deze cursussen vindt u op deze site onder Hockey --> Arbitrage. Senioren die op zondag wedstrijden spelen, worden bij thuiswedstrijden regelmatig ingedeeld om wedstrijden te fluiten en bardiensten te vervullen. Het team waarin men speelt wordt hiervoor aangewezen. Het team is verplicht hieraan medewerking te verlenen.
Zwart-Wit draait vooral op vrijwilligers; bijdrage van leden is hierbij van enorm belang.

Jeugdleden
Jeugdleden vanaf 16 jaar zijn verplicht de scheidsrechterskaart te behalen. Deze jeugdleden zullen ruim voordat zij 16 jaar worden, voor het volgen van de scheidsrechterscursus en het afleggen van het examen uitgenodigd worden.

Jeugdleden die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en niet in het bezit van de scheidsrechterskaart zijn, kunnen slechts dan doorstromen naar de seniorenafdeling indien de scheidsrechterskaart alsnog binnen één jaar behaald wordt.

Jeugdleden vanaf de C-jeugd met reeds enige hockeyervaring zijn verplicht de cursus "fluiten van 6- en 8-tallen” te volgen.

Jeugdleden die de cursus "fluiten van 6- en 8-tallen” gevolgd hebben en jeugdleden die in bezit zijn van de scheidsrechterskaart, zullen regelmatig opgesteld worden om een wedstrijd te fluiten.

Ouders
Ouders van jeugdleden verlenen hun medewerking bij het vervoer van hun kind naar uitwedstrijden.
Zwart-Wit vindt het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de vereniging. Naast het volgen van de wedstrijden en de hockeyontwikkelingen van hun kind, kunnen ouders een bijdrage leveren in de vorm van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld training geven, coachen, fluiten van wedstrijden, het vervullen van bardiensten op zaterdag of tijdens evenementen, gastvrouwendesk, hulp bij feesten en evenementen. Niet voor alle werkzaamheden is hockeykennis vereist. Zwart-Wit draait voornamelijk op vrijwilligers en kan niet zonder de hulp van ouders.

Informatievoorziening
Zwart-Wit informeert haar leden via www.zwartwit.nl., via de Zwart-Wit App en/of via haar digitale e-mail nieuwsbrief.
Leden krijgen toegang tot besloten informatie via een persoonlijke inlogcode.

Beëindiging lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 31 mei van het lopende seizoen plaats te vinden. Gebruik hiervoor uitsluitend het online opzeggingsformulier (te vinden onder Clubinfo - Lidmaatschap – Opzeggen, achter de inlog op www.zwartwit.nl dus niet via de app).

Vul als einddatum altijd 30-06-[jaartal] in!
Vul je een eerdere einddatum in, dan ben je namelijk vanaf díe datum, dus de rest van het lopende seizoen, al niet meer speelgerechtigd en verzekerd.

Een lidmaatschap loopt altijd van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk, ook niet in geval van verhuizing, werken in het buitenland, ziekte, blessures of overstappen naar een andere club of sport. In geval van zwangerschap, langdurige blessure en voor studenten die stagelopen in het buitenland wordt – onder strikte voorwaarden - een uitzondering gemaakt en kan het lidmaatschap (tijdelijk) worden omgezet naar ‘niet-spelend lid’. Voor meer informatie en de voorwaarden kun je contact opnemen met de ledenadministratie via [email protected].

Opzeggen 'onder voorbehoud' voorafgaand aan het bekendmaken van teamindelingen aan het eind van een seizoen is niet langer mogelijk. Hier gelden de normale opzeggingsprocedures. Indien je besluit toch weer lid te willen worden in het nieuwe seizoen, meld je dan opnieuw aan. Let wel, wij kunnen geen garanties geven dat je in het gewenste team ingedeeld wordt.

Vanwege de nieuwe privacywetgeving (AVG) is opzeggen alleen mogelijk door middel van het invullen van het opzegformulier. Dit opzegformulier kun je vinden in het beveiligde gedeelte van de website door in te loggen met je lidnummer en wachtwoord.

Onder 'CLUBINFO – LIDMAATSCHAP - OPZEGGEN' vind je vervolgens dit opzegformulier. Je moet hiervoor wel ingelogd zijn op de website (via je lidnummer en password).

Ben je het lidnummer vergeten, vraag dit dan op door een mail te sturen naar [email protected]. Ben je het wachtwoord vergeten, kun je via een link op de loginpagina een nieuw wachtwoord aanvragen.

Je krijgt per e-mail een bevestiging van de opzegging. Indien je deze niet binnen 5 werkdagen ontvangen hebt, neem dan alsnog contact op met de ledenadministratie via [email protected].

Het verantwoordelijke lid van de technische commissie wordt door onze ledenadministratie op de hoogte gesteld. Het informeren van je team, aanvoerder en/of teammanager dien je zelf te doen.

Het is niet mogelijk je op een andere manier af te melden dan hierboven beschreven staat.

Opzeggingen via je coach/trainer/manager/captain zijn niet geldig!
Opzeggingen die ná 31 mei binnenkomen, kunnen niet meer worden verwerkt en dit betekent dat je lidmaatschap nog een hockeyseizoen verlengd wordt.

Na beëindiging van je lidmaatschap of (vrijwilligers)taak/functie bij Zwart-Wit, bewaren we je persoonsgegevens in ons bestand zodat we je op de hoogte kunnen houden van lustra en activiteiten waarover we je graag willen informeren, in lijn met onze Privacyverklaring. Mocht je daartegen bezwaar hebben, kun je ons dit laten weten via [email protected].

Vormen van lidmaatschap:
- Kandidaat-seniorleden zijn zij die de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt maar nog niet in het bezit zijn van de zogenaamde (scheidsrechter) C-kaart, hierna te noemen "de C-kaart”, welk kandidaat-seniorlidmaatschap slechts kan bestaan voor de duur van één jaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere redenen anders beslist.
- Seniorleden zijn zij die de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt en wel in het bezit zijn van de C-kaart.
- Juniorleden zijn zij die jonger zijn dan achttien (18) jaar. Juniorleden vanaf de leeftijd van zestien (16 jaar) jaar worden geacht de C-kaart te behalen, tenzij het bestuur wegens bijzondere redenen anders beslist.
- Juniorleden worden kandidaat-seniorlid indien zij de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt maar nog niet in het bezit zijn van de C-kaart.
- Juniorleden worden seniorlid indien zij de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt en wel in het bezit zijn van de C-kaart.
- Niet spelende leden kunnen zowel behoren tot de leeftijdscategorie van seniorlid als die van juniorlid. Niet spelende leden hebben geen recht op het volgen van trainingen of op het spelen van competitiewedstrijden.
- Trainingsleden kunnen zowel behoren tot de leeftijdscategorie van seniorlid als die van juniorlid. Trainingsleden hebben recht op het volgen van trainingen, maar zijn uitgesloten van competitiewedstrijden.
- Het lidmaatschap is persoonlijk. De leden worden ingeschreven in de ledenadministratie van Zwart-Wit en geregistreerd bij de K.N.H.B.

Categorieën en leeftijden:

Funkey

5 jaar

Pré-benjamins

6 jaar

J/MO8

7 jaar

J/MO9 

8 jaar

J/MO10

9 jaar

J/MO12

10-11 jaar

J/MO14

12-13 jaar

J/MO16

14-15 jaar

J/MO18

16-17 jaar

J/MO25

18-25 jaar

Senioren

vanaf 18 jaar

H30/D30/DDW

vanaf 30 jaar

Peildatum 1 oktober.